Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.20.FP3b

Version19.20FP3b

Uppdateringar i Novapoint Bas

RÄTTAT: Rättat fel som gav krasch när nya z-värden sattes på punkter till en linje.
RÄTTAT: Rättat fel som tillät import av aktiviteter eller objekt med samma GUID. Detta gäller import av *.dbs och *quadriModel. Det är inte längre möjligt att importera filer emd identiska GUID som aktiv modell.
RÄTTAT: Underytaverktyget kraschade ibland vid omberäkning. Detta är nu rättat.
RÄTTAT: Import av DWG - redigera aktivitet gav svaret att filen är tom.
RÄTTAT: När aktiviteter som har underaktiviter fick släppt reservation blev dessa omöjliga att dela till QuadriDCM.
RÄTTAT: Diverse felrättning. Användaren kommer att få ett felmeddelande om lagring av modellen gått fel. Till exempel om en bilaga tagits bort från modellen, så får användaren besked om vilken bilaga som tagits bort och var den skall läggas till. Om modellen inte kan lagras kan användaren arbeta vidare genom att välja att inte spara. Man fortsätter då att jobba med back-up.

Versjon 19.20FP3b

Uppdateringar i Novapoint Buller

Kända fel och brister

  • Problem med att ändra trafikdata om startsektionen inte är 0.
  • När man har definierat beräkningspunkter med absolut höjd i flera våningar och raderar en av dem direkt efter att man öppnat ritningen kommer inte eventuella beräknade värden för de följande våningarna med. För att komma runt detta, redigera en beräkningspunkt med absoluthöjd och tryck OK utan att göra några ändringar.
Version 19.20 FP3b

Uppdateringar i Novapoint Tunnel

RÄTTAT: Gränssnittet för volymberäkning är rättat så att defaultvärdena för från- till-sektion sätts till start- och slutsektion för tunneln. Det är nu också möjligt att välja projekterad sula som beräkningsunderlag.

Last modified: 2015/03/19 16:07 by vn_se_heb