Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.2x.FP4b

Version 19.20.FP4b
Version 19.25.FP4b

Uppdateringar i NovapointDCM Bas

  • Fel vid läsning dynamiska attributer från bfildi.
  • Ändra Visningsstil i plan presentation, när ändringar är redan gjorda i planfönster.
  • Markyta funktion - TIN-drapering kraschade
  • NP19_0_WS.QuadriModel.WS Default.cf.xml.tmp finnes allerede/already exixts crash
  • Triangulering (Markyta): Se till att Inställningar verktställs även om du inte öppna dialogen och trycka Spara till aktiviteten.
  • Triangulering (Markyta): se till att alternativet plana triangel är inte aktiv när man bara indata som punkter.
  • Triangulering (Markyta): bugg i Ta bort plana trianglar, den skapar trianglar som reduceras till 2 punkter och orsakar problem när man redigerar TIN vid senare tillfälle. Detta händar ofta om man har punkter, som indata.
  • Fel vid spara pärm, om nätverksanslutning är avbruten.
Last modified: 2015/03/19 15:51 by vn_se_heb