Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.2x.FP5

Släppdatum: 15.12.2014

19.20.FP5 är för AutoCAD plattform 2013 och 2014. 19.25.FP5 är för AutoCAD plattform 2015

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Objektkatalog 1912 1.07 | Geoteknik | Easy Access - 19.25 only |

Version 19.20.FP5 och Version 19.25.FP5

Uppdateringar i NovapointDCM Bas

Allmänt

NYTT: Möjligt att söka Resultatobjekt i aktivitet Markyta, Extrudera och Svep:

FIXAT: Krasch i funktion Flytta vertikalt när inställning för Lägg till punkter för bättre anpassning mot yta väljs.

Presentationsinställningar

NYTT:

 • Visningsstil för Höjdkurva beräkning från ytor kan editeras direkt i Novapoint.
 • Beräknade höjdkurvor kan användas i både 3D- och planfönster.
 • Det är möjligt att ändra symbol och textstil direkt i programmet.
 • Avstånd mellan höjdkurvor är angiven i meter.
 • Stödkurva är angiven som intervall . Om intervall är 5, var 5:e höjdkurva kommer bli en stödkurva.

Planpresentation till DWG

 • NYTT: AuotCAD-färger 0-255 (Dessa har vardera en motsvarande RGB-färg) blir överfört till AutoCAD.
 • NYTT: Linjetjocklek satt i Novapoint visningsstil blir överfört till AutoCAD-lager lineweight.
 • FIXAT: TIN modeller som ritas till AutoCAD blir mycket stor. Dessa är nu bara ritade en gång och filerna blir normalt stora.

Start

NYTT: Mät avstånd:

Ett nytt verktyg att mäta avstånd i plan- och 3D-fönster:

Högerklicka för att kunna välja snap-funktionalitet Nearest och/eller End point. Flytta musen över punkten för att få koordinaterna (X, Y, Z) i punkten. Avstånd och lutning ges i nedre högra hörnet av fönstret.

För mer information läs Reference guide: Measure distance

Import/Export

IFC import

NYTT: IFC import

Med FP5 lanseras en först version för import av IFC baseras på version 2×3. Vid import skapas konverteringsregler för att översätta mellan objekttyp-definitioner i IFC och Quadrimodellen. I denna version har vi lagt till en konverteringsregel som importeras yttre volym av byggnad. Här konverteras IFC-objekter till Quadrimodellens tak, golv, väggar, dörrar och fönster.
IFC-objekter måste vara georefererad i IFC-filen för att kunna importeras.


Exemplet visar en byggnad som importeras från IFC, där föremålen är separerade så det är möjligt att välja visningsstil och visa egenskaper i egenskapsfönstret.

Om du får IFC-filer innehåller stora och komplicerade byggnader, kan du uppleva att dessa kräver mycket av minne av datorn vid import till Novapoint. För att minska minnesanvändningen under importen, kör filen genom Solibri IFC Optimizer innan du importerar den till Novapoint.

Om du vill importera annat än byggnadernas yttre volym, måste man skapa en egen konverteringsregel.

IFC-filer är mycket varierande och innehåller mycket information. En konverteringsregel som importerar allt från IFC kan medföra stora Novapoint-modeller. Det är därför viktigt att vara selektiv på information som du önskar importera till modellen. Importera bara det man behöver i projektet.

IFC export

NYTT: IFC export

Vid exporten till IFC kan man göra ett urval av objekttyper från Väg och VA. Dessa mappas till utvald IFC-objekt, vanligen ifcProxy för vägobjekt och IfcDistributionFlowElement för VA. Dessutom skickas med en beskrivning på objektet om den är angiven i Novapoint. Nedan är ett exempel på en export från Novapoint och visas i Solibri.

LandXML

FÖRBÄTTRING: LandXML export

I FP5 har vi en bättre stöd för export av vägmodeller till LandXML från Novapoint Bas. Två nya konverteringsregler som är gjorda för export av vägytor och brytlinjer till landXML. Vi rekommenderar att göra export av vägytor och brytlinjer var för sig. Vid export av vägytor kommer källdata inte följs med ytorna. För att få ut brytlinjer måste därför göras en egen export. För lyckas med en export av brytlinjer skapas det dummy surfaces. Dessa dummy surfaces ska inte användas som ytor i andra program.

TIPS!

Om du vill importera till AutoCAD Civil 3D. Öppna en ny ritning med riktig template och importera brytlinjerna först. Radera sedan dummy surfaces efter importen (Select Similar + Delete). Importera sedan Surfaces-filen. Civil3D gör en omtriangulering av ytorna och detta misslyckas till och från. Detta är ett känt fel i Civil3D och en workaround är att rita ut även avgränsningslinjer i dwg också. Därefter kan man koppla om ytor till sin yttre avgränsning med avgränsningslinjer från dwg.

GML-import

NYTT: BETA version av GML import

I FP5 kommer med en BETA version av GML import. Konverteringsregeln som är för GML import konverterar GML objekter till Novapoint proxy objekter.
I denna version finns det inte stöd för GML export.

Paket

NYTT: Aktivitet Paket kan hittas i fliken Sätt in:

Denna aktivitet, Paket, används för insamling av indata/beräkningsunderlag till andra aktiviteter. Den nya aktiviteten är en förbättrad version av funktionen Gruppera. Man behöver inte reservera (QuadriDCM projekt) aktiviter som tagits med i aktivitet Paket. Om indata i aktivitet Paket ändras, kommer aktiviteten ändras per automatiskt. OBS! Denna aktivitet är endast tillgänglig f.o.m version 19.20fp5. I QuadriDCM projekten måste alla användare uppdateras till 19.20FP5 eller 19.25FP5 för att kunna använda den nya aktiviteten, Paket.

Aktiviteten Paket introduceras i version 19.20.FP5 & 19.25.FP5. Tidigare version kan inte användas denna aktivitet. Om en användare börjar använda denna aktivitet, Paket, alla andra som använder samma Quadrimodellen måste också uppdater till Novapoint DCM 19.2XFP5 eller nyare. Om en Quadrimodellen öppnas i tidigare version, programmet kommer inte att känna igen dessa aktiviteter. När man beräknar om vissa aktiviter med indata från aktivitet Paket kommer resultat inte blir som man har förväntat sig.

Läs mer om aktivitet Paket i: Collection

Markyta och Underyta

NYTT: Ny inställning: Behåll befintligt triangelstruktur

Om objektet med TIN som indata till aktiviteten och ovan inställning väljs, den ursprungliga triangelstrukturen kommmer att behållas. När denna inställning inte valt, punkter från indata TIN kommer att användas vid trianguleringen. En begränsning är att inndata med TIN struktur kan inte överlappa.

NYTT: Möjlighet att skapa flera resultatobjekter av samma objekttyp i en aktivitet. Detta kan göras med två olika sätt:

 • 1. Välj flera yttre avgränsningar. Ha ett öppet fönster som visar linjer/ytor du vill använda som avgränsning. Välj knappen Yttre begränsning och välj därefter begränsningslinjer i fönstret (använd Ctrl-knappen för att markera/och avmarkera linjer. För att avmarkera alla, peka ett tomt ställe i fönstret.

Som visas här, ett fönster med begränsningar (closed polylines som importeras från DWG):

Från dessa kan man, i en operation, skapa exempelvis ett matjord-lager:

…och under matjord-lager kan man skapa jordlager på samma sätt:

Begränsning: Valda linjer/ytor som begränsningar får inte överlappas. Om de är överlappade, får man ett meddelande i Processinformation. Markera och högerklicka på meddelandet och välj Gå till läge för att kontrollera var begränsningar är överlappade.

 • 2. Skapa 'öar' genom att ställa in maximum längd i Inställningar > Triangelmodell > Rensa trianglar med långa sidor i ytterkant av modell.

NYTT: I aktivitet Underyta är det nu möjligt att ställa in flera aktiviteter/objekter i Yta att följa.

FIXAD: I aktivitet Underyta, när Yta att följa är vald, resultat av underytor kommer behålla triangelstruktur som ytan att följa. I vissa fall de valda begränsningslinjerna följer inte triangelstruktur i valda ytor att följa, kommer beräknade TIN struktur inte följer vald yta.

Uppdateringar i Novapoint Väg

Utritning av horisontalgeometri och vägmodell där linje eller vägnamn används som lagernamn:

Under Konfigurera utritning kan man skapa en ny linjestil för att Rita horisontalgeometri .

Exempel - använd linjestil DRALIN-4 som utgångsläge för att skapa en ny linjestil:

Ändra lager för de delar av linjestilen där man önskar nyttja linjenamnet som lagernamn. Val av lager skall vara <AlignmentName> (du skapar ett nytt lager som får namnet <AlignmentName>. Använd sedan Spara som för att spara undan den nya linjestilen med ett unikt namn, i detta exempel “DRALIN-4 med linje som lagernamn”:

När man ritar horisontalgeometri till AutoCAD med linjestil DRALIN-4 med linje som lagernamn ritas linjen på lager L10000, samma namn som aktuell linjes namn.

Linje heter L10000

Väg/Järnvägsmodell:

Under Rita vägmodell/Järnvägsmodell skapa ett nytt lager som heter <Modelname>:

Då ritas valda linjer ut på ett Autocadlager med namn samma som vägmodellen:

Nivåkurvor för vägytorna:

Nu är det möjligt att ändra intervall för nivåkurvorna:

Beräkning av vägmodell:

Nu möjligt att beräkna vägmodellen i direkt anslutning till att man valt en vägstandard (om man nu önskar behålla alla standardvärden):

Linje som ytavgränsning:

Metod 3 – text uppdaterad

Metod 5 – avstånd från en linje (mätt från en linje)

För Metod 5 ges ett avstånd man önskar använda mellan linjestart och slut.:

Vägmodell - Modell - Inställningar - Beräkna element i tvärsektioner:

Här har tillkommit en ny inställning för att slå av och på avgränsningar. På det här sättet kan man beräkna en vägmodell utan att definierade avgränsningar räknas med. Nyttig vid felsökning.

Siktkontroll:

Nu läses vald vägstandard vid beräkning av sikt:

Linjekonstruktion:

det är nu möjligt att nyttja 3 bågar i följd vid start på en vertikalgeometri.

Annat viktigt avseende väg:

• Stöttning för kommatecken i beskrivning för avgränsningslinjer:

• Förbättringar i funktionen Rita tvärsektionsskisser… till pdf:

Uppdateringar i Novapoint Landskap

Nivåmarkering

Nytt verktyg har lagts till i Novapoint Landskap. Med detta verktyg kan du enkelt hämta höjdinformation från en linje.

 • Starta verktyget

 • Välj nivåkurvsavstånd

 • Välj en 3D-linje, tryck Enter och höjderna kommer visas på 3D-linjen.

Help

Uppdateringar i Novapoint Järnväg

Switches

 • No longer necessary to have a railway task in the current project.
 • Break option is disabled if alignment task is not reserved in a server project.
 • Fixed missing switch configurations for international configuration. User may have to select configuration file manually.

Alignment Design

 • Improved precision in NADB calculations.
 • Fixed error in vertical alignment if it starts with an arc.
 • Fixed problem with default railway speed not correctly initialized.
 • Fixed problem with reference points not getting height from model.
 • Fixed problem with disappearing KM stations in reference points grid.
 • Removed annoying message about missing railway task (was due to KM stationing).
 • Railway speed from previous element is now set on new elements when connecting.
 • Fixed problem with copy and offset. Sometimes clothoide lengths were not maintained.

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

 • Hastighetsförbättringar
 • Stabilitet
 • Mindre rättningar
Presentastion - Kumskisser (Endast norsk konfig)

Uttegning av kumskisser har fått flere presentasjonsoppsett slikt at kumskisser kan nå brukes til bla kum bestilling (for eksempel kummer med avvikling i kum), detaljert informasjon om kumtype, materialer, koter (bunn innvendig kum og topp lokk) samt informasjon om ledninger og tilknyttings informasjon på disse! Alt dette kan fås med et eneste tastetrykk.

Version 19.2x.FP5

Uppdateringar i Novapoint Vägmärken

Förbättringar och buggfixar

 • Nytt märke - B8 Cykelöverfart.
 • Förbättringar:
  • F5 - Ny kombination (Två rader: en för text och en för servicesymboler) lagt till i “Infogad platta”.
  • H23 - Ny kombination. Möjligt att ha varannan servicesymbol och H-blank med tom utrymme mellan märken med flera än två H-blank. Tips: Använd högerklick på H-Blank för att aktivera Avgruppera för varje H-Blank som du vill ha ett tom utrymme.
  • F34-F37 - Stöd för orange bakgrund.
  • F38 - Stöd för orange bakgrund
  • Märkes info - Ändra Folietyp till Reflextyp
 • Buggfix: F5 - Kombination med märke & servicesymbol på vit bakgrund


Last modified: 2015/03/19 15:47 by vn_se_heb