Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.25.FP4

Släppdatum: 30.10.2014

Denna version är samma som 19.20.FP4, men kan köras på AutoCAD plattform 2015

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Objektkatalog 1906 1.05 | Geoteknik |

Version 19.20.FP4
Version 19.25.FP4

Uppdateringar i NovapointDCM Bas

Generellt

FÖRBÄTTRAD: Dynamiskt urval dialog förbättras. När du har valt aktivitet (er) och sedan går till listan Objekt, denna lista kommer nu att filtreras baserat på valda aktivitet(er), och kommer således endast att lista de relevanta objekttyper.

FÖRBÄTTRAD: Användare får nu ett meddelande när disken är full.

FÖRBÄTTRAD: Det är nu inte möjligt att radera aktiviteter som används som indata till andra aktiviteter (efterträdare). Om du försöker ta bort en aktivitet med efterträdare(exempelvis aktivitet A), får du ett meddelande som talar om vilka aktiviteter ( exempelvis aktivitet B och C) som är efterföljare till denna aktivitet. Du måste först ta bort aktivitet A som indata till aktivitet B och C för att kunna ta bort aktivitet A.

FÖRBÄTTRAD: Hantering mellan NovapointDCM Bas och processer i Novapoint-modulerna när en släpper/delar/tar emot från QuadriDCM samt vid stängning och avbrytning av processer.

FÖRBÄTTRAD: Tog bort möjlighet att automatiskt stänga Novapoint när AutoCAD är stängt.

Novapoint Hjälp

NYTT: N > Hjälp > Uppladdning till Vianova support. En enklare lösning för användaren att skicka modellen och andra filer till Vianova Support. Anm: Stäng aktiv Pärm först, innan du aktiverar denna funktion.

Novapoint Alternativ

NYTT: N > Alternativ – Möjlighet att välja sökvägen till både egendefinierade processmallar och aktivitetmallar.

Utforskare

FÖRBÄTTRAD: Processträd kommer inte längre att stängas ned när man reserverar/släpp/delar/tar emot från QuadriDCM.

FÖRBÄTTRAD: Användargränssnitt och funktionalitet har förbättrats när man har flera Quadrimodeller i en pärm.

Visningsstil

FÖRBÄTTRAD: Möjligt att ändra visninsstil direkt i Presentation Inställningar:

 • Visningsstilens parametrar som färg, genomskinlighet och linjetjocklek m.m
 • Sortera visningstil

Ändringar i visningsstil kan sparas som egen:

 • N > Alternativ > Mappalternativ
 • Mapp för egna visningsstil

Markyta & Underyta

Nya inställningsmöjligheter för bättre triangulering:

 • Undvika plana trianglar
 • Brytlinjekontroll
 • Swap edges (“linjekontroll”)

Två möjligheter:

 • Lägg till interpolerad fiktiva punkter
 • I trång daler, skapa kontinuerlig fall

NYTT: TIN brytlinjer

Möjlighet att välja vilken objekttyp som ska vara brytlinjer och vilka funerar som swap edge/linjekontroll.

Underyta

NYTT: Inställningar (samma som Markyta). Möjlighet att använda funktionen Ytan att följa när resultatobjektet är satt som Objekt. Detta innebär att om stängda polylines som importeras som begränsningslinjer till underyta, kan dessa nu ges som ytgeometri genom att välja Yta att följa och sedan eventuellt förskjutning i höjdled.

Import - Export

NYTT: Möjlighet att exportera till KML (Google Earth). Dock ej för svenska version ännu, eftersom vi saknar fortfarande inbyggd transformationsverktyg, G-Trans som är under utveckling.

FÖRBÄTTRAD: .DWG Export: Möjlighet att exportera resultaten från Svep och Extrudera aktiviteter. Objekten kommer att ritas ut som polyfacemesh.

FÖRBÄTTRAD: .GEN Import: Användare kan importera räknade linjer och beräknade terrängslinjer från existerande Novapoint vägmodell. Alla räknade linjer får samma namn i aktiviteter (för 19.20 vägmodeller). Alla räknade linjer från 18.30 vägmodell, kommer också få samma namn som de hade i den ursprungliga (NP18) terrängmodellen.

NYTT: Förbättring av *.TMG import från GISLINE.

Uppdateringar i Novapoint Väg

Öppna en icke reserverad väg-/järnväg-modell

Det är möjligt att öppna en icke reserverad väg-/järnväg-modell för att se tvärsektioner och indata, men de kan inte ändras eller beräknas.

*.GEN import

NYTT: Det är nu möjligt att importera en vägmodell (*.GEN import) till Quadrimodellen. Målet är att inkludera alla beräknade linjer. Man kan också få med terräng som terränglinjerna, men de kan inte användas till beräkningen förrän nästa release.

Vid import kan man välja vad man ska ha med:

Man får med terräng, underyta och alla linjer som används i vägmodellen:

SOM TIDIGARE: Vägmodellens indata importeras som tidigare till en aktivitet för vägmodell. Välj Modellering > Väg > Mallar “Från befintlig vägmodell”:

Därefter kopplas linjer på nytt till ytbeskrivningen. Detta steg kommer bli automatiskt i kommande release.

Känd fel: Om du triangulerar om terränglinjer, kommer vägmodellen ha problem med att beräkna om mot denna triangulerad markyta.

Linjekonstruktion och rondell

ÄNDRAT: Om du väljer en cirkel (från ritning) via Linjekonstuktion blir nu automatiskt delas in i tre lika stora bågar. Startpunkt sätts från punkten, som du klickar på cirkeln:

Höjdkurvor i 3D

NYTT: Vägöverytan (ej sidoområdens ytor) kan nu visas som höjdkurva i vägmodellen som visas i 3D-fönster. Detta aktiveras i Presentations Inställningar.

Höjdkurvornas intervall är satt till 5 cm. Önskar man att ha andra intervall för höjdkurvor kan man skapa en ny presentation och välj önskat intervall i visning för Höjdkurva beräkning.

Se terräng från andra källor som Illustration i väg-/järnvägmodellen.

Terräng från LandXML import kan nu sättas in som illustrationsobjekt i väg och kommer att visas. Terräng som skapats av en landskapsarkitekt kan nu ses i Tvärsektion för väg och järnväg med ursprunglig terräng.

Objekt längs linje

När du startar dialogen via NCO i ritning och avsluta, får du en fråga om block ska ritas eller vill man fortsätta att redigera:

Förbättringar och felrättning:

Linjekonstruktion

 • Nu funkar Kopiera och paralellförflytta igen.
 • Det är möjlig att inkludera icke reserverade vägar och linjer som “Extern data”.

 • Nu läsas en NYL-fil, även om den bara har texter inte punkter i de första raderna.

Siktanalys...

Gamla siktlinjer raderas vid ny beräkning.

Vertikal information längs linjen

Nu visas namn på aktivitet till linje, inte som GUID:

Underyta från 2D polylines

Nå man bruker Endre eksisterende og velger Materialtype nå får laget riktig underbygningstype:

Last modified: 2015/03/19 16:05 by vn_se_heb