Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.2x.FP6a

Släppt: 20.04.2015

19.20.fp6a är för AutoCAD plattform 2013 och 2014.

19.25.fp6a är för AutoCAD plattform 2015 och 2016

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access - 19.25 only |

Version 19.2x.FP6a

Uppdateringar i NovapointDCM Bas

Fixat: Det gick inte att öppna väg-, VA- eller tunnelaktiviteter i modeller som innehöll Geosuite GOM-aktiviteter och inte licens för Geosuite var laddad. Detta är nu rättat.

Fixat:Renderhandler för Colorstripe saknade en kontroll av geometriattribut

Fixat:Vid redigering av aktiviteter för att extrudera byggnader kunde Novapoint sluta att fungera

Fixat:Publicering till Easy access av 3D-presentationer som innehöll VMS-kopplingar kunde få Novapoint att sluta fungera.

Version 19.2xFP6a

Uppdateringar i Novapoint Railway

Generellt

Nytt: XML-filer för kilometerdata delas ny till QuadriDCM

Cross section wizard

Fixat: Beräkningen av avståndet mellan två spår blev felaktig i enstaka fall vid elementövergångar. Detta medförde att enstaka tvärsektioner blev fel.

Kända fel/brister

Underliggande lager i ballasten kan överlappa ballastöverytan, vilket ger vissa visuella fel i modellen. Detta kan också påverka export till andra programvaror.

Last modified: 2015/04/21 14:17 by vn_se_heb