Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.2x.FP6b

Släppt: 07.05.2015

19.20.fp6b är för AutoCAD plattform 2013 och 2014.

19.25.fp6b är för AutoCAD plattform 2015 och 2016

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access - 19.25 only |

Version 19.2x.FP6b

Novapoint Väg

Fixat: Linjekonstruktion ändrade i vissa fall skrivskyddade objekt (ej reserverade objekt)

Fixat: Om man skapade en ny linjeaktivtet med samma namn som en befintlig reserverad linjeaktivitet ändrade den nya aktiviteten objekten på befintlig linje

Fixat: I enskilda fall blev det problem om beräkningsunderlaget för en vägmodellsaktivitet innehöll flera markytor. Tvärsektionerna kunde då inte beräknas vid gränsen mellan ytorna.

Version 19.2xFP6b

Uppdateringar i Novapoint Railway

Järnvägsmodell

Fixat: 3.1-ytorna blev inte lagrade till Quadrimodellen

Last modified: 2015/05/07 14:58 by vn_se_heb