Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.3x FP1a

Släppt: 2015-10-09

19.30 är för AutoCAD plattform 2013 och 2014.

19.35 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016

Om du använder QuadriDCM så måste servern uppgraderas till QuadriDCM 1.3

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access |

Version 19.3x.FP1a

Uppdateringar i NovapointDCM Bas

  • Det går nu återigen att checka ut en licens i Novapoint 19.35
  • Solider fick fel placering i tvärsektionsfönstret
  • Import av Geosuite projekt: Det fanns flera fel vid import av DBS-filer som nu är rättade. T ex så hanteras nu dublettkontrollen korrekt vid de fall då flera markundersökningar är kopplade till samma koordinater.
  • Export av DBS-filer: Flera fel vid export av DBS-filer är rättade

Uppdateringar i Novapoint Väg

Rättade fel

  • När vägyta styrdes mot linje blev det i vissa fall fel och vägytan slutade inte vid linjen.

Uppdateringar i Novapoint Järnväg

Linjekonstruktion

Rättning av fel vid inläsning av NYLP-filer. Filen lästes felaktigt om rad 5 innehöll tal som kunde tolkas som vertikalpunkt.

Version 19.3x FP1a

Uppdateringar Novapoint Buller

Kända fel

Det går inte att ändra trafikdata om startsektionen inte är 0

Rättningar

Beräkning

Ett fel uppstod i Novapoint 19.30/35 som kunde göra att Novapoint slutade fungera vid beräkning av buller.

Byggnadshöjd

Det gick inte att hämta byggnadshöjder i dialogboxen för byggnader eller beräkna byggnadshöjder från markyta.

Version 19.3x.FP1a

Uppdateringar Novapoint Tunnel

  • Sammanslagning av geologi och bersäkringsaktiviteter: Om de olika aktiviteterna inte innehöll samma registreringsdatum försvann information vid sammanslagningen.
  • Vid ändring av placering och egenskapsvärden sparades inte ändringarna för alla typer.
  • Visningsinställningar sparades inte om man först tryckt på Spara och därefter Avbryt.
Version 19.3x.FP1a

Uppdateringar Novapoint VA

Export

  • Ledningsdiameter i första sektion användes på hela sträckan även om sträckan innehöll andra dimensioner.
Last modified: 2015/10/13 14:16 by vn_se_heb