Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.3x FP1c

Släppt: 2015-11-17

19.30 är för AutoCAD plattform 2013 och 2014.

19.35 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016

Om du använder QuadriDCM så måste servern uppgraderas till QuadriDCM 1.3

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access |

Version 19.3x.FP1c

Uppdateringar i NovapointDCM Bas

Rättat: Import av Geosuiteprojekt: Dublettkontrollen slutade fungera vid import av dbs-filer om dessa innehöll borrhål utan borhållsundersökningar.

Rättat: Import av Geosuiteprojekt: Dublettkontrollen gav fel resultat när importaktiviteten kördes på nytt om bilagetypen inte var angiven.

Last modified: 2015/12/16 10:49 by vn_se_heb