Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.3x FP2b

Släppt: 2016-01-12

19.30 är för AutoCAD plattform 2013 och 2014.

19.35 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016

Om du använder QuadriDCM så måste servern uppgraderas till QuadriDCM 1.3

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Rättat: Dela, Ta emot och Reservera / Släpp reservationer. Denna uppdatering löser ett problem med att dataset efter dela, ta emot eller reservera/frigör blev helt eller delvis förstört. Felmeddelande i sådana situationer har varit av typen «Okänt undantag ….. »

Rättat: Dela, Ta emot och Reservera / Släpp reservationer. Denna uppdatering löser ett problem där applikationen efter Ta emot eller Reservera / Släpp reservationer tappade information om vilka aktiviteter som var vald och/eller satt som aktiv.

Uppdateringar i Novapoint Väg

Linjekonstruktion

Rättat: Vid val av väglinje i AutoCAD som innehåller x-data (data från Linjekonstruktions-aktivitet) kommer du få fråga om du vill använda linjen i ritningen eller Linjekonstruktions-aktiviteten.

Vägmodell

Rättat: Tvärfallsberäkningen har tvärfall 0% vid övergång mellan klotoider i vändklotoid.

Version 19.3x.FP2b

Uppdateringar i Novapoint GeoSuite

Import från GeoSuite

Tillåt GeoSuite import (*.dbs) när man har en äldre version av Feature Catalogue i modellen

Last modified: 2016/10/24 13:59 by gs_se_jln