Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.3x FP2c

Släppt: 2016-01-29

19.30 är för AutoCAD plattform 2013 och 2014.

19.35 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016

Om du använder QuadriDCM så måste servern uppgraderas till QuadriDCM 1.3

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Rättat: Import av väglinjer i LandXML, exporterade från SBG Geo. En del väglinjer fick fel bäring på element. Om linjerna inte beräknades i Linjekonstruktion utan användes av vägmodell direkt blev vägmodellen fel. Felet med importen är nu åtgärdat.

Rättat: QG4 import - val av konverteringsregel är inte längre utgråat. Fixat krasch vid re-import.

Rättat: Ta emot och Reservera / Släpp. Denna uppdatering löser ett problem där programmet inte lyckades slutföra Ta emot eller Reservera / Släpp.

Rättat: Import / Export. Denna uppdatering löser ett problem med Import/Export av Solid då endast del av geometrin blev behandlad om koordinattransformation samtidigt skulle utföras.

Rättat: Förhandsvisning och hämtning av data från extern QuadriDCM-bas med äldre objektkatalog blev fel och underliga felmeddelanden visades.

Rättat: 3D-visningsstil Default_BETA är nu lika snabb som de övriga visningsstilarna.

Uppdateringar i Novapoint Väg

Vägmodell

Rättat: Om beräknad tvärsektion innehöll för mycket terrängdata kunde Vägmodellen inte beräkna sektionen korrekt.

Rättat: Avancerad överbyggnadsbeskrivning - Avslutande yta beräknades i vissa situationer inte korrekt.

Uppdateringar Novapoint Tunnel

Rättat: Beräkning och utritning av nischer blev fel i vissa situationer då valvet hade en öppningsvinkel på mer än 180 grader. Detta är nu åtgärdat.

Version 19.3x.FP2c

Uppdateringar Novapoint VA

Konstruktion

Prestanda: Beräkningsrutinen för beräkning av punkthöjder är förbättrad. Detta ger ökad snabbhet när man skapar nya ledningssträckor och flyttar brunnar i grafiken.

3D - export av solid från modell

Rättat: Utritning av ledningar blev tidigare fel om ledningen hade samma typ och dimension, men olika material på sträckor.

Last modified: 2016/10/21 12:46 by gs_se_jln