Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.3x fp2d

Släppt: 2016-02-17

19.30 är för AutoCAD plattform 2013 och 2014.

19.35 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016

Om du använder QuadriDCM så måste servern uppgraderas till QuadriDCM 1.3

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access |

Uppdateringar i Novapoint Väg

Rita vägmodell

Rättat: <TaskName> är nu tillgängligt igen.

Vägmodell

Rättat: Tidigare beräknades vägmodellen vid OK i aktiviteten, även om man kört Siktberäkning. Detta gjorde att siktlinjerna togs bort ur resultatet. Detta är nu ändrat så att beräkning inte görs om det endast är Siktberäkning som utförts.

Uppdateringar i Novapoint Järnväg

Rättat: Redigering av av Kilometrering, Hastighet eller Rälshöjning om dialogen redan var öppen kraschade Novapoint. Detta är nu åtgärdat.

Rättat: CS Wizard skapar nu rätt överytebeskrivning av Järnvägmodellen även när huvudspåret är vänster spår i dubbelspårsmodell.

Uppdateringar Novapoint Tunnel

Rättat: Ordningsföljden vid utritning är korrigerad för geologiregistreringar. Svaghetszoner ritas inte längre över och täcker andra registreringar.

Rättat: Bakgrundsbilderna visas nu i geologi- och bergsäkringsritningar.

Rättat: Tunnlar med dränering tog lång tid att visa i geologi- och bergsäkringsdialogen. Detta går nu snabbare.

Version 19.3x.FP2d

Uppdateringar Novapoint VA

Import av VA-modell från version 18

Rättat: Om modellens filer för ledningsgrav saknades var modellen inte möjlig att öppna. Man fick återkommande frågor om att uppdatera modellen vid start av Konstruktion.

Last modified: 2016/02/25 09:47 by vn_se_dsa