Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.3x FP3

Släppt: 2016-04-07

19.30 är för AutoCAD plattform 2013 och 2014.

19.35 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016

Om du använder QuadriDCM så måste servern uppgraderas till QuadriDCM 1.3

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Novapoint på Microsoft Windows 10.

Novapoint 19.30.FP3 och Novapoint 19.35.FP3 är testade på Microsoft Windows 10. Äldre versioner av Novapoint är inte testade, men kan eventuellt också fungera på Microsoft Windows 10.

Förbättring: Konfiguration av Ljussättning (Visa; Ljussättning). Konfigurera upp till 8 ljuskällor med olika riktning, infallsvinkel och färg.

Nytt: Visa/dölj aktiviteter i presentation. I fönstret Presentationsinställningar har det tillkommit en flik, Visa/dölj. Där visas de aktiviteter som valts att ingå i aktuell presentation och man kan här tända och släcka dem. För att de ska slå igenom behöver man trycka Verkställ.

Rättat: Tidigare visades alla felaktiga objekt, även icke reserverade, som röda i process-trädet. Det gick dock inte att ta Kontrollera på objekt som inte var reserverade. Detta är nu rättat så att så att endast reserverade objekt, som man alltså kan redigera, visas röda om det är något problem med dem.

Rättat: Import av geoteknik, dbs-fil. Om dbs-filen innehöll flera borrhål i samma position så kunde det hända att undersökningen tappade koppling mot borrhålet. Detta är nu rättat.

Rättat: Export till KML-fil (för exempelvis Google Earth) är nu rättat avseende transformering av svenska koordinatsystem.

Uppdateringar i Novapoint Väg

Ribbonsmeny

Rättat: Det är inte längre möjligt att trycka OK i dialogen Överstyr vertikal om inte vägmodellen är resarverad.

Rättat:Referenslinje; I vissa situationer blev inte sträckningen rätt när man valde Använd hela linjen.

Nytt: Nytt val för att slå på eller av Beräkna vid Slutför. Tidigare beräknades alltid vägmodellen när man valde Slutför. Gör man ändringar i indata, men väljer man att inte Beräkna vid Slutför tas resultatmodellen bort ur Quadri vid Slutför. Detta för att man inte ska ha en resultatmodell som inte överensstämmer med indata.

Nytt: Nytt meddelande om man inte angivit beräkningsunderlag för vägmodellen.

Rättat: Vägmodellen beräknades ibland vid Slutför trots att inget var ändrat.

Vägytor, styrning mot linje

Förbättrat: Listan över väglinjer presenteras nu sorterad och det är möjligt att skriva in del av linjenamnet för att komma till rätt linje i listan.

Beräkna vägmodell

Förbättrat:: Fel och varningar visas nu i fönstret Processinformation. Tidigare visades dessa endast i fel-filen.

Förbättrat: Vägmodellen hanterar nu referenslinjer med fler än 1000 element, gränsen är nu ökad till 2500 element.

Förbättrat: “Avbrott” i ytbeskrivningen ger nu ett avbrott i linjen för vägytekanten. Tidigare drogs denna linje i mot föregående ytas kant.

Ändrat: I tvärsektioner där första dikesyta (4.1) startar under terräng, men slutar över (typiskt i skrå-situationer) så blev tidigare 4.1 ersatt av 7.1, men med lutning som 4.1, ner mot terräng. Detta är nu ändrat så att 4.1 blir ersatt av 7.1 med lutning som 4.1 till första träff med terräng. Därefter läggs det in yta 7.2 med lutning som 7.1, ned till terräng.

Linjekonstruktion

Förbättrat: Ökad beräkningshastighet

Ändring: Dialogen för Koordinattransformation öppnas utan förvalda koordinatsystem.

Förbättrat: Lagring av linje på en linjekonstruktionsaktivitet som redan har data ger varning med möjlighet att avbryta. Du får alltså en varning om du håller på att skriva över en linje som redan finns.

Förbättrat: Rutorna i nederkant där man kunde slå på/av terräng och schakt/fyll-förhållande när man jobbar i vertikalen är nu även genomstrukna, tidigare bara nedgråade, när de inte är aktiva. Detta för att öka tydligheten.

Rita profil

Förbättrat: Rita profil från Quadri hämtar nu som default beräkningsunderlag från linjens aktivitet.

Rättat: : Uppdatering av profil tar nu bort gammal profildata innan den nya ritas ut.

Rita tvärsektioner

Rättat:: Tvärsektioner blev inte rätt utritade om vägmodellen var avgränsad i sida vid referenslinjen.

Nytt: Tvärsektioner kan nu ritas ut i en kolumn, utan papparsformat.

Förbättrat: Ändring av skala i dialogen för utritning av tvärsektioner återställer inte längre ändringar gjorda i dialogen.

Nytt: Utritning av tvärsektioner till PDF-fil kan nu använda ctb-fil för att få önskade linjetjocklekar.

Rättat: Rita terrängsektioner ritade i vissa fall inte ut alla sektioner längs linjen.

Rita flera vägmodeller

Rättat: Linjer för ytterkant på nya vägmodeller blev inte alltid utritade.

Nytt: Enklare att välja alla vägmodeller i dialogen. Vägmodellernas markering för rita eller rita ej sparas i dialogen så att samma vägmodeller markeras nästa gång dialogen öppnas.

Nytt: Möjligt att visa hela sökvägen till vägmodellens aktivitet.

Nytt:Möjligt att sortera dialogen efter önskad kolumn.

Version 19.3x.FP3

Updates in Novapoint Railway

New features

 • Added configuration dialog to Platform Edge Design to be able to input rail gauge and rail height.

Other improvements / fixes:

 • IMPROVED: Alignment Design and NADB calculation now handles 2500 elements
 • FIXED: Volume calculation accuracy was changed in some configurations when running CSWizard.
 • FIXED: Crossings in switch design using clothoid did not work very well.
 • FIXED: Length parameter for clothoid was wrong in some case in the input grid.
 • FIXED: In Alignment Design “OK Draw” did not draw updated cant and speed.
 • FIXED: Swedish switches was not defined correctly, they are now replaced with Norwegian switches.
 • FIXED: Missing z value when importing reference points from LandXML in Alignment Design.
 • FIXED: Platform edge Design calculation around OB/OE.
 • UPDATED: Norwegian sleeper types.
 • UPDATED: Track Connection now uses the new task selection dialog.

Version 19.3xFP3

Updates in Novapoint Tunnel

NEW: It is now possible to add, delete and edit rounds in a merged shift log.

FIXED: For some situations with an irregular longitudinal profile, the accuracies for the scanner points and the triangulated surface in the tunnel cross-section dialog were not as they should have been. The 3D-drawing was correct. The inaccuracies in the tunnel cross-section are now corrected.

FIXED: The functionality for defining crossing tunnels and niches failed for some situations. This is now corrected.

FIXED: The functionality for 3D-drawing failed for some situations. This is now corrected.

FIXED: Missing English translation is now included

Version 19.3x.FP3

Uppdateringar Novapoint VA

Konstruktion - prestanda

Förbättrat: Det går nu snabbare att skapa nya ledningssträckningar och att flytta brunnar och ledningar i både plan- och vertikalvy.

Beräkningar - prestanda

Förbättrat: Det går nu snabbare att spara/uppdatera VA-modell i Quadri (beräkna ledningsgravar och skapa solidobjekt för brunnar och ledningar).

Last modified: 2016/04/08 08:23 by vn_se_dsa