Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.3x FP3a

Släppt: 2016-05-02

19.30 är för AutoCAD plattform 2013 och 2014.

19.35 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016

Om du använder QuadriDCM så måste servern uppgraderas till QuadriDCM 1.3

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Låna licens

Rättat: Tidigare problem med att det såg ut som att man lyckats låna licens men ändå inte kunde köra Novapoint, är nu rättat.

Uppdateringar i Novapoint Väg

Linjeberäkning

Rättat: Linjekonstruktion kunde hänga programmet när en linje lagrades till en ektivitet utan beräkningsunderlag.

Vägmodell

Rättat: Vissa vägmodeller hängde vid beräkning av tvärsektioner.

Delvis rättat: Användning av Inre släntkil ger släntyta som går tvärs tvärsektionen i Visa tvärsektion. Detta är rättat för inre släntkil på mittremse-ytor, men inte på andra ytor, exempelvis mellan väg och gc-bana.
Felet ska inte påverka mängder eller resultatmodell, det blir bara fel i Visa tvärsektions-fönstret.

Mängdberäkning

Rättat: Volymen av Materialskiljande lager blev fel om Förstärkningslager 2 saknades. Volymen Materialskiljande blev summan av Materialskiljande + Förstärkningslager 1.

Rita Profil

Förbättrat/rättat: Linjerna för terrängöveryta och jord- och berglager klipps nu även i underkant, mot profilens formulär. Rättat: Linje för berg i dagen ritas med linjetyp för berg.

Rita tvärsektioner

Rättat: Illustrationsobjekt, både som symbol och som volymobjekt, ritades inte alltid ut. Det är nu rättat.

Utsättningsdata

Rättat: Export av terrass som trådmodell till LandXML gav ibland fel trådar för dikesytor och utåt. Det är nu rättat.

Version 19.3xFP3a

Updates in Novapoint Tunnel

NEW: It is now possible to define linear interpolated transition radius for both inner profile and perimeter.

FIXED: The geology- and rock support registration dialog crashed for some situations when you pressed Save or OK. This is now fixed.

FIXED: The 3D-drawing failed for some situations where you had changes in the road/railroad superstructure. This is now corrected.

FIXED: For some situations, the perimeter line was not drawn all the way in the plan drawing . This is now corrected.

FIXED: When choosing a drawing style with dotted inner profile line for the cross-section drawing, the inner profile was not drawn. This is now corrected.

FIXED: The volume annotation on the distance plan drawing was not shown. This is now corrected.

Version 19.3x.FP3a

Uppdateringar Novapoint VA

Konstruktion

Rättat: Vissa av/på-knappar för inställningar fungerade inte som de skulle.

Last modified: 2016/05/02 16:20 by vn_se_dsa