Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 19.3x FP3b

Släppt: 2016-06-03

19.30 är för AutoCAD plattform 2013 och 2014.

19.35 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016

Om du använder QuadriDCM så måste servern uppgraderas till QuadriDCM 1.3

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access |

Uppdateringar i Novapoint Väg

Rättat: Dubbla terränglinjer i profil. I Rita längdprofil och i Linjekonstruktion ritades ibland två terränglinjer där den ena var en raklinje mellan punkter på profilen.

Linjekonstruktion

Rättat: Element kunde visas dubbelt i vissa linjer.

Version 19.3x.FP3b

Updates in Novapoint Railway

Bugfixing

CS Wizard

  • Some surface description entries was missing in the surface description in some cases.
  • in some cases, start and end stations was not filled in correctly when KM stationing was in use. This happened where KM stationing was retrieved from an alternative model/alignment.

Distance between two alignments

Delta height was not correctly calculated when one of the lines (or both) was a 3DPOLYLINE.

Catenary Modelling (KL modellering)

Fixed error with Shift. Fixed error with NCO

Double terrain lines

FIXED: In some cases the terrain in Alignment Design and Draw Longitudinal Profile got double terrain lines shown where one of these were direct lines between two or more points along the line.

Version 19.3x.FP3b

Uppdateringar Novapoint VA

Konstruktion

Rättat: Höjd på brunnslock beräknades inte när nod infogades i en ledningsgrav.

Konstruktion

Rättat: I Rita längdprofil kunde terrängprofilen ritades även en felaktig raklinje mellan start- och slutpunkt.

Rättat: AutoCAD kraschade om man ritade ut Kabelplan-konfiguration.

Last modified: 2016/06/23 11:35 by vn_se_dsa