Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.00

 

Släppt: 2016-06-21

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Generellt

Nytt: Stöd för import av Lantmäteriets fastighetskarta från Shape-format. I version 20.0x är objektkatalogen uppdaterad med objekt för fastighetskartans fastighetsindelning och topografi samt tilläggsinformation planer, bestämmelser och rättigheter.

Nytt: Ny visningsstil, Fastighetskartan, för visning av objekt från fastighetskartan.

Nytt: Ny konverteringsregel för Shape-formatet för import av Lantmäteriets fastighetskarta.

Exempel fastighetskarta.

Exempel planer, bestämmelser och rättigheter

Nytt: Nytt utseende på startsidan

Nytt: Navigera till Koordinat i planpresentation. Man kan ange en koordinat (Norr, Öst) att panorera till.

Nytt: Zoom till angiven skala på skärmen.

Nytt: UTF-8 och UTC är implementerat. UTF-8 är den kodning av tecken som används i internetprotokoll och stödjer alla världens språk. UTC är referens för tidsangivelser världen över.

Nytt: När aktiviteter raderas från modellen kommer även tillhörande mapp att raderas vid nästa lagring. Man kan även högerklicka i utforskar-fönstret och välja att radera utgångna mappar som ligger kvar efter raderade aktiviteter.

Nytt: Medium, en inställning som anger objekts förhållande till jordytan (i vatten, i luft, på markyta osv.). Medium anges i Inställningsdialogen i de verktyg där det är relevant.

Nytt: Medium, en inställning som anger objekts förhållande till jordytan (i vatten, i luft, på markyta osv.). Medium anges i Inställningsdialogen i de verktyg där det är relevant.

Presentationer

Nytt: Transparens i 3D-presentationer. Du kan ange transparens (0-100%) i 3D-presentationer. På så sätt kan du exempelvis låta terräng vara transparent där den täcker en väg och slipper nu skapa ytterligare markytemodeller med hål för vägar, VA mm.

Exempel, 50% transparens

Exempel, 100% transparens

Nytt: Ta skärmklipp av aktivt fönster.

Nytt: Längdmätning i tvärsektion eller längdprofil från linjens längdmätning. välj om profil/sektion ska ges längdmätning i meter från startpunkt eller hämtas från linjens längdmätning.

Import / Export

Nytt: Export av valda aktiviteter och resultat till ny Quadrimodell. De exporterade objekten kan sedan öppnas som Quadrimodell.

Nytt: Export av GML (Geography Markup Language, en XML-variant för geografisk data).

Nytt: Import och export av DGN (CAD-format från Bentley).

Förbättrat: Bättre minneshantering vid import

Förbättrat: Vid import av en Quadrimodell är det nu möjligt att flytta dess aktiviteter ur import-aktivitetens process-träd och infoga dem i det stora process-trädet.

Förbättrat: GML-import stödjer nu alla attribut/associationer.

Förbättrat: Generell förbättring av GML-import

Förbättrat: Generell förbättring av XML-import

Förbättrat: Vid import av LAS är det nu möjligt att av-välja alla klassificeringar.

Förbättrat: DWG-import för solider med nurbs

Förbättrat: Bättre minneshantering vid IFC-import

Rättat: LandXML-import hanterar bågar från vägmodellen

Rättat: Återimport efter att modellen är uppdaterad och tidigare version av Novapoint med konverteringsregeln är raderad.

Markformning

Nytt: Man kan nu välja mellan att jobba med punkthöjder eller höjdlinjer genom att trycka 1 eller 2 från tangentbordet.

Förbättrat: Om höjder skapats i höjdlinjeläget kan linjer som sparats som marklinjer användas som indata i Svep, Extrudera m.m.

 

Uppdateringar i Novapoint Väg

Allmänt

ÄNDRAT: Vägmodellens dialoger hamnar inte längre överst. Vägmodellens ikon visas alltid i Windows verktygsfält när en dialog är öppen.

NYTT: Nu kan man räkna enbart en del av vägmodellen utan att ändra den övergripande beräkningssträckan. Bocka ur “Beräkna alla sektioner” i väg-ribbon.

Vägmodell och tvärsektioner

ÄNDRAT: Möjligt att beräkna sektioner inne i tvärsektionsvisaren utan att beräkna om hela och lagra hela modellen i databsen.

ÄNDRAT: Underlaget till vägaktiviteten uppdateras i tvärsektionsvisaren även när bara en sektion uppdateras. Not Du måste stänga och öppna dialogen om du ändrat beräkningsunderlag eller illustrationsobjekt.

RÄTTAT: Visualisering av modellen är rättad. Ibland kunde det se ut som om släntkilar gick igenom hela modellen.

FIXED: Skevningsberäkning utan klotoider är förbättrad.

BORTTAGET: Man kan inte längre läsa in IND-fil i det gamla verktyget för väg (Road.exe). Kan enbart läsas in i ribbonfältet.

ÄNDRAT: «Beräkna» och «Till terräng» har nu följande namn för ytgrupperna 4-6.

  • Grupp 4 är ändrat till “Till bergyta”
  • Grupp 5 är ändrat till “Till bergyta”
  • Grupp 6 är ändrat till “Till terräng/jordlager”

NYTT: Ytor av typen 4 och 5 kan nu sluta mot berglager.

NYTT: Nu möjligt att välja att alla beräknade tvärsektioner skall tas med i mängdberäkningen (Modell >Inställningar > noggrannhet).

Överbyggnad

RÄTTAT: Överbyggnadslager stoppar nu vid 8.9-ytor.

NYTT: Metod 2 i Terrassbeskrivning är återinförs.

RÄTTAT: Förbättrad visualisering av vägmodellens resultat i Novapoinjt Bas när fyllning, släntkil och acancerad överbyggnad finns med i samma sektion.

AutoCAD

ÄNDRAT: Terräng och jordlager klipps när de går utanför ramen.

*/

 
 

Uppdateringar i Novapoint Landskap

Markformning

Nytt: Man kan nu välja mellan att jobba med punkthöjder eller höjdlinjer genom att trycka 1 elelr 2 från tangentbordet.

Förbättrat: Om höjder skapats i höjdlinjeläget kan linjer som sparats som marklinjer användas som indata i Svep, Extrudera m.m.

 
 

Version 20.0x

Updates in Novapoint Railway

Bugfixing

Railway ribbon in NP Base

Fixed rounding problems in start and end station which caused a lot of error messages when building a model.

Switch Design

Fixed incline for switches with radius 190.

Catenary Modelling (KL modellering)

Fixed crash with long alignments

 
 
 

Version 20.0x

Updates in Novapoint Tunnel

IMPROVED: More options are now included in the LandXML tool that can be opened from the Tunnel Design dialog. The user can now choose to export longitudinal lines for the closed ditched and/or for the theoretical/desgn base e.g..

IMPROVED: Improved functionality is implemented in the tool for inspecting the LandXML files. This tool can be opened from the Tunnel Design dialog.

 
Version 20.0x

Uppdateringar Novapoint VA

Novapoint Bas - Visningsstil

Nytt: Visningsstil Default i Novapoint Bas visar nu självfallsledningar med pilar och text som visar fall-riktningen.

Konfiguration

Nytt: Ändringar i gränssnittet

  • Frostfritt djup är nu direkt kopplat till ledningsgraven, inte som global parameter.
  • Förhandsvisning av typsektion vid import från annan konfiguration

Nytt: Funktion för att rita ut typsektion från konfigurationen finns nu tillgängligt från menyn i AutoCAD.

Konstruktion

Nytt: Funktion för att byta namn på ledningssträckor. Funktionen startas från Konstruktion; Ändra; Byt nanm på ledningssträckor…

 
 
 
 
 
 
 
se/np/release_notes/np200x/np200x/start.txt · Last modified: 2018/03/02 08:37 by ler