Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.0x FP1

 

Släppt: 2016-09-28

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

Modeller som skapats i tidigare versioner av Novapoint kommer konverteras vid öppning och kommer därefter bara att kunna öppnas med Novapoint 20.0x eller senare versioner

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access | Trafiknät |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Generellt

Nytt: Möjlighet att lägga till himmel och horisont (plan yta utanför din terräng) i 3D-presentationer.

När du skapar en 3D-presentation kan du aktivera knappen Himmel och horisont.

Nytt: Import av filformatet RailML. (XML-format för järnvägsdata)

Nytt: Export till filformat Trimble TTM (terrängmodell)

 
 
 
 
 

Uppdateringar i Novapoint Järnväg

Linjekonstruktion

Förbättrat: Startsektion kan nu anges med tre decimaler.

Förbättrat: Rälsförhöjning (cant) med tecken. I Linjekonstruktion kan man under Inställningar Järnväg ange att man kan ange Rälsförhöjning med tecken (+/-) och då skapa rälsförhöjning motsatt mot bågens riktning.

Förbättrat: Ny funktion för att ta bort korta raklinjer i profil. Korta raklinjer kan skapas vid import av linjer med låg noggranhet har importerats. Funktionen ligger under Vertyg; alternativ; Profil. Den körs när linjer öppnas.

Förbättrat: Ett nytt LandXML exportformat (LandXML incl input data) finns att välja vid export till fil. Formatet innehåller NADB indata och segmentinformation. OBS: Om linjen innehåller endast raklinjer utan mellanliggande bågar kan NADB-data i filen bli felaktigt. Det rekommenderas då att använda det vanliga LandXML-formatet.

Förbättrat: Vid Infoga Cirkelbåge har man nu möjlighet att ange Längd och/eller radie på bågen.

Förbättrat: Egna hjälplinjer i vertikal lagras nu i modellen, utöver att de lagras i dwg-filen, tillsammans med linjen.

Förbättrat: Möjlighet att ange startsektion för vertikalgeometrin oberoende av horisontalgeometrin. OBS: Geometrin ändras inte, bara sektionerna vilket gör att hela profilen förskjuts den sträcka du flyttar startsektionen för vertikalgeometrin. Det rekommenderas att startsektionen anges tidigt i arbetet med vertikalgeometrin. För att ange startsektion, högerklicka i tabellen i Indata V, och välj Sätt startsektion…

Rättat: I Verktyg; Avancerad 3d polyline offset är det nu möjligt att använda ytor från vägmodeller, inte bara järnvägsmodeller. Det är inte heller nödvändigt att ange Aktivitet om inte funktionen kräver det.

Rättat: Zoom till Ref.Punkt i konstruktionsritningen för vertikalgeometrin.

Skapa järnvägsmodell - tvärsektion

Förbättrat: Rail gauge (Spårvidd) kan nu anges i funktionsguiden sida 2. Måttet är CC mellan rälerna.

Rättat: Första sektion kunde ibland sakna ballast.

Diverse

Rättat: Excelrapport: Stöd för rälsförhöjning med tecken.

Rättat: KM stationing xml-filer delas nu till servern utan att behöva gå omvägen att spara dem från Acad först.

 
 
 
 
Version 20.00 FP1

Uppdateringar Novapoint VA

Novapoint Bas

Nytt: Visningsstil för VA med material/textur från VA Konfiguration. Visningsstilen finns under Teknikområde och heter Default WS materials. Material och textur för ledningar anges i Konfiguration.

Textur för ledningsmaterial måste väljas från texturmapp med “rätt” materialtyp.

Exempel: material Betong måste kopplas mot textur under mappen \Concrete, PVC ska hämta textur från \Plastic och Segjärn från mappen \Steel. Om texturen inte hittas visas ledningarna i Bas med standard färg för ledningstyp.

Konstruktion

Nytt: Möjlighet att ändra totalhöjd på brunn.

Nytt: Möjlighet att låsa totalhöjden på brunn.

Nytt: Möjlighet att i konstruktionsläget visa avvinkling i brytpunkt på ledning, i både plan och profil. Slå på/av visningen från menyn Verktyg i Konstruktion.

Förbättrat: Ökad prestanda för högerklicksmenyn i konstruktionsprofilen.

Presentation - Längdprofil

Nytt: Möjlighet att rita ut flera längdprofilramar för ledningssträcka.

 
 
 
 
 
 
 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp1/start.txt · Last modified: 2018/03/02 08:39 by ler