Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Kända fel och brister

Visningsstilar

Om ändringar görs för visningsstilarna Grundkarta, Enkel 3D och Teknikområden i fönstret Presentationsinställningar går det inte att spara dessa korrekt. Om man önskar göra förändringar så kan dessa fortfarande göras i programmet Vianova.Application.DrawingRuleEditor.exe som finns i programmappen C:\Program Files\Vianova\Novapoint\20.00

Kjente feil og mangler
Novapoint Veg
Novapoint Basis

Uttegning av solid til dwg fungerer ikke.

Novapoint kan kræsje når snittvinduer er åpne i Novapoint Basis og en oppretter eller redigerer oppgaver som er inndata til snittvinduene. Lukk snitt-vinduene når du oppretter/redigerer disse oppgavene for å unngå kræsj.

Ved import av .las/.laz filer vil man ikke få opp klasifiseringsfilteret ved oppretting av punkyskyflater dersom filene ligger i en mappe som inneholder norske tegn.

Terrengoverflate/Lag i grunnen

Når oppgaver og objekter valgt som inndata/beregningsgrunnlag i Terrengoverflate/Lag i grunnen oppgaven er reimportert, vil innstillingene for knekklinjer nullstilles. En må gå inn i innstillinger og sette disse på nytt.

Novapoint Tunnel
  • Det hender fremdeles at det blir noe hull i 3D-uttegningen for noen situasjoner.
  • Det hender fremdeles at LandXML filene som produseres ikke blir helt korrekte for alle situasjoner.
Quadri

Dersom du har mer enn ett prosjekt i en modell og bruker features på tvers av prosjektene bør du ikke oppgradere til FP2 på grunn av en feil. Feilen vil bli rettet i neste update.

Terrengforming

Bruker du Terrengforming bør du ikke oppgradere til FP2 på grunn av en feil som gjør at du får kræsj når du vil redigere en terrengformingsoppgave lagd med tidligere versjoner. Feilen vil bli rettet i update b.

 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp2/known_issues.txt · Last modified: 2017/02/03 14:46 by vn_se_heb