Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.0x FP2b

Släppt: 2017-02-20

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

20.05 är för AutoCAD plattform 2017.

Modeller som skapats i Novapoint 19 kommer att konverteras vid öppning och kommer därefter bara att kunna öppnas med Novapoint 20.0x eller senare versioner

OBS! Nätverkslicenser för 20.05 kräver att licensservern stöder version 11.14 av FlexLM. Kontrollera detta innan du försöker installera Novapoint 20.05. Om nätverket använder protokoll IPv6 (som används av Microsoft Direct Access) bör miljövariabeln FNP_IP_PRIORITY sättas på klienten för att ge prioritet till IPv6. Det görs för att förbättra prestandan och undvika att IPv4-adressen väljs av klientapplikationen. Det är några problem med att använda singellicens via USB-lås. Kontakta oss om du önskar använda 20.05 med USB-lås

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | Geoteknik | Easy Access | Trafiknät |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Generellt

Mindre felrättningar

Markyta/Underyta

Rättat: Inställningar för brytlinjer förlorades om man uppdaterade importaktiviteten som användes som indata för markyta/underyta. Det är nu rättat. OBS! Det finns fortfarande vissa problem, t ex när ytterligare beräkningsunderlag läggs till. Ha därför för vana att alltid kontrollera inställningarna innan du slutför.

Import

Rättat: Importerade triangelmodeller från LandXML som överlappade varandra kunde leda till att Novapoint slutade fungera vid beräkning av Väg- och VA-modellen.

Rättat: I vissa fall kunde Novapoint sluta fungera när Inställningar valdes.

Export

Rättat: Solider skapade med Svep och Extrudera kunde inte exporteras till dwg

Rättat: Vid export till dwg ritades bågar ut som raklinjer.

Rättat: Om en exportaktivitet till filformat .Quadrimodel gjordes om raderades alla filer på angiven sökväg

Flytta vertikalt

Rättat: Novapoint slutade fungera i vissa situationer när 'Flytta vertikalt' använts

 
 
 

Uppdateringar i Novapoint Landskap

Markformning

Rättat: Markformningsaktivitet skapad i 20.00 FP1 kunde inte redigeras i FP2a

Förbättrat: Diverse stabilitetsförbättringar

 
 

Uppdateringar i Novapoint Järnväg

Rättat: NCO för kontaktledningar (Railway Catenary) och kabelränna med ledningar (3D cable conduits) fungerar nu som det ska.

 
 
 
 

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

3D

Rättat: NCO för '3D ledningar och kabelränna' fungerar nu återigen som det ska.

 
 
 
 
 
 
 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp2b/start.txt · Last modified: 2018/03/02 08:42 by ler