Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.0x FP3

Släppt: 2017-04-24

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

20.05 är för AutoCAD plattform 2017.

Modeller som skapats i Novapoint 19 kommer att konverteras vid öppning och kommer därefter bara att kunna öppnas med Novapoint 20.0x eller senare versioner

OBS! Nätverkslicenser för 20.05 kräver att licensservern stöder version 11.14 av FlexLM. Kontrollera detta innan du försöker installera Novapoint 20.05. Om nätverket använder protokoll IPv6 (som används av Microsoft Direct Access) bör miljövariabeln FNP_IP_PRIORITY sättas på klienten för att ge prioritet till IPv6. Det görs för att förbättra prestandan och undvika att IPv4-adressen väljs av klientapplikationen. Det är några problem med att använda singellicens via USB-lås. Kontakta oss om du önskar använda 20.05 med USB-lås

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | GeoSuite | Easy Access | Trafiknät |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Novapoint Bas

Generellt

Rättat: Uppdateringen innehåller flertalet generella felrättningar.

Visa

Nytt: Snitt - Skapa dynamiskt snitt i ett 3D-fönster. Läs mer om funktionen här

Förbättrat: Snapfunktionen i mätverktyget är förbättrat för enklare mätning i modellen.

Import

Rättat: Laserdata - Om importfil låg på en sökväg som innehöll å,ä,ö gick det inte att få fram klassificeringen i lasfilen. Detta är nu åtgärdat.

Rättat: Vid import av Geosuiteprojekt blev det i vissa fall problem med dubblettkontrollen. Detta är nu åtgärdat

Rättat: Vid import av borrhål från GUDB blev det i vissa fall så att alla höjder sattes till 0,0. Detta är nu åtgärdat.

 

Uppdateringar i Novapoint Väg

Djupsprängning

Rättat: Fel lutning på delyta 2 på vänster sida när metod 2 användes på slutytan.

Rita längdprofil

Rättart: Terrrängen ritades bara ut delvis i vissa modeller.

 
 

Uppdateringar i Novapoint Landskap

Markformning

Förbättrat: Möjlighet att välja vilken objekttyp som ska användas för resultatet av markformningen

Förbättrat: Bättre funktionalitet för att skapa höjdlinjer från andra linjer i modellen (val M). Välj hela eller bara en del av linjen.

 
 
 
 
 

Version 20.00 FP3

Uppdatering i Novapoint Tunnel

Rättat: Vid definition och uppdatering av nischtyp för järnvägsmodellen klarade programmet inte av att identifiera det som en järnvägsmodell. Det ledde till att dialogen för nischtyper inte fungerade som den skulle.

Förbättrat: 3D-utritning av nischer och tvärslag klipptes inte alltid rätt i föhållande till huvudgeometrin. Detta är rättat för de flesta fallen men inte alla.

Nytt: Det är nu möjligt att definiera raka väggar för teoretisk sprängprofil när denna är angivet som offset av innerprofilen.

Nytt: Det är nu möjligt att definiera en ytkantlinje från vägen som en vertikalreferenslinje för tunnelns baslinje

 

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Konstruktion

Nytt: Visning av lutning och höjder i konstruktionsprofilen. Visningen aktiveras från menyn 'Verktyg'

Nytt: Möjlighet att i efterhand koppla en ledningssträcka till en väg- eller järnvägsmodell skapad i Novapoint.

Nytt: Möjlighet att göra en offset på hela ledningssrträckan. Aktiveras genom att högerklicka på en ledning och sedan välja i högerklicksmenyn. Går även att göra från menyn Ändra → Ledningssträcka → Offset

Nytt: Möjlighet att kopiera egenskaper mellan kopplingar. Aktiveras från kopplingen högerklicksmeny

 
 
Version 20.0x FP3

Uppdateringer i Novapoint Vägmärken

Rättat: Generellt - Några skyltkombinationer sparades inte i AutoCAD 2017

Rättat: Generellt - Ändrat insättningspunkt för stolpsymboler

Rättat: Ref. linje - STYLE för postionsnummer var inte definierade i block

 
 
 
 
Version 20.0x.FP3

Uppdateringar i Novapoint GeoSuite

Nytt verktyg: Förmodat berg i GeoSuite-menyn (starta Novapoint med med -e: “./ Extensions / NovapointGeoSuite.Extensions.sxml”) Detta verktyg skapar tolkade bergpunkter från utvalda borrhål med en angiven stoppkod.

Bugg fixar: Importera viktsondering - Halvvarv blir 0 i modellen Fel med att skapa nya tolkade punkter från grafisk tolkning i AutoCAD

Korrigeringar av paneler i Novapoint när du använder -e: “./ Extensions / NovapointGeoSuite.Extensions.sxml”

 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp3/start.txt · Last modified: 2018/03/02 08:46 by ler