Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.0x Fp3c

Släppt: 2017-06-07

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

20.05 är för AutoCAD plattform 2017.

Modeller som skapats i Novapoint 19 kommer att konverteras vid öppning och kommer därefter bara att kunna öppnas med Novapoint 20.0x eller senare versioner

OBS! Nätverkslicenser för 20.05 kräver att licensservern stöder version 11.14 av FlexLM. Kontrollera detta innan du försöker installera Novapoint 20.05. Om nätverket använder protokoll IPv6 (som används av Microsoft Direct Access) bör miljövariabeln FNP_IP_PRIORITY sättas på klienten för att ge prioritet till IPv6. Det görs för att förbättra prestandan och undvika att IPv4-adressen väljs av klientapplikationen. Det är några problem med att använda singellicens via USB-lås. Kontakta oss om du önskar använda 20.05 med USB-lås

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | GeoSuite | Easy Access | Trafiknät |

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Export

Rättat: Vid LandXML-export blev brunnens diameter satt som radie och rotationsvärde för rektangulära brunnar. Dettä är nu rättat.

 
 
 
 
 
 
 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp3c/start.txt · Last modified: 2018/03/02 08:49 by ler