Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.xx FP6a

Släppt: 2018-02-05

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

20.05 är för AutoCAD plattform 2017.

20.10 är för AutoCAD plattform 2018.

Modeller som skapats i Novapoint 19 kommer att konverteras vid öppning och kommer därefter bara att kunna öppnas med Novapoint 20.0x eller senare versioner

OBS! Nätverkslicenser för 20.05 och 20.10 kräver att licensservern stöder version 11.14 av FlexLM. Kontrollera detta innan du försöker installera Novapoint 20.05/20.10. Om nätverket använder protokoll IPv6 (som används av Microsoft Direct Access) bör miljövariabeln FNP_IP_PRIORITY sättas på klienten för att ge prioritet till IPv6. Det görs för att förbättra prestandan och undvika att IPv4-adressen väljs av klientapplikationen. Det är några problem med att använda singellicens via USB-lås. Kontakta oss om du önskar använda 20.05 med USB-lås

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | GeoSuite | Easy Access | Trafiknät |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Rättat: Diverse fel vid import/export av IFC

Rättat: Nivåkurvor för vissa vägytor i ritningsregeln Default saknades. Det blev även fel mellan stödkurvor mellan vissa ytor.

Rättat: Punktmoln från laz-filer fungerade inte

 

Uppdateringar i Novapoint Väg

Vägaktiviteter

Rättat: Redigering av “Alla sektioner” i en aktivitet som inte var reserverad gjorde att Novapoint slutade fungera om användaren tryckte på Avbryt

Mängdrapporter

Rättat: Rapporten visades aldrig om nödvändiga filer tagits bort av tredjepartsprogram från temp-katalogen i Windows.

 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Bas

Förbättrat: IFC konvertering för bättre hantering av flera associationer.

Nytt: Ny konverteringsregel WS2IFC, som exporterar egenskaper till fördefinierade property sets för brunnar och ledningar

Konstruktion

Rättat: Om en ledningssträcka hade längden = 0, t ex om start och slut på sträckan delade samma nod, kunde VA-modellen hänga sig vid uppstart.

 
 
 
 
 
 
 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp6a/start.txt · Last modified: 2018/03/02 08:56 by ler