Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.xx FP6b

Släppt: 2018-02-05

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

20.05 är för AutoCAD plattform 2017.

20.10 är för AutoCAD plattform 2018.

Modeller som skapats i Novapoint 19 kommer att konverteras vid öppning och kommer därefter bara att kunna öppnas med Novapoint 20.0x eller senare versioner

OBS! Nätverkslicenser för 20.05 och 20.10 kräver att licensservern stöder version 11.14 av FlexLM. Kontrollera detta innan du försöker installera Novapoint 20.05/20.10. Om nätverket använder protokoll IPv6 (som används av Microsoft Direct Access) bör miljövariabeln FNP_IP_PRIORITY sättas på klienten för att ge prioritet till IPv6. Det görs för att förbättra prestandan och undvika att IPv4-adressen väljs av klientapplikationen. Det är några problem med att använda singellicens via USB-lås. Kontakta oss om du önskar använda 20.05 med USB-lås

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | GeoSuite | Easy Access | Trafiknät |

 

Uppdateringar i Novapoint Väg

Import

Rättat: Import av gen-fil under Sätt in > Import läste inte linjer som innehöll å,ä eller ö

Linjekonstruktion

Rättat: Användning av Dela-funktionen satte in brytpunkten med för dålig noggrannhet i profil

Rättat: När linje lästes in från ritning var det inte möjligt att behålla placeringen till linje linje i ritning om linjen var flyttat med hjälp av kommandon från AutoCAD. Den sparade geometrin på linjeobjektet i ritningen användes. Nu får användaren en fråga om dessa ändringar ska ignoreras.

Vägmodellen

Rättat: Användningen av macro gjorde att programmet slutade att fungera

 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Export av 3D solid

Rättat: Exporten kraschade om en ledningsträcka om en sektion hade längden = 0

 
 
 
 
 
 
 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp6b/start.txt · Last modified: 2018/03/02 08:56 by ler