Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint 20.xx FP7

Släppt: 2019-02-11

20.00 är för AutoCAD plattform 2015 och 2016.

20.05 är för AutoCAD plattform 2017.

20.10 är för AutoCAD plattform 2018.

Modeller som skapats i Novapoint 19 kommer att konverteras vid öppning och kommer därefter bara att kunna öppnas med Novapoint 20.0x eller senare versioner

OBS! Nätverkslicenser för 20.05 och 20.10 kräver att licensservern stöder version 11.14 av FlexLM. Kontrollera detta innan du försöker installera Novapoint 20.05/20.10. Om nätverket använder protokoll IPv6 (som används av Microsoft Direct Access) bör miljövariabeln FNP_IP_PRIORITY sättas på klienten för att ge prioritet till IPv6. Det görs för att förbättra prestandan och undvika att IPv4-adressen väljs av klientapplikationen. Det är några problem med att använda singellicens via USB-lås. Kontakta oss om du önskar använda 20.05 med USB-lås

Om du använder Quadri så måste servern uppgraderas till Quadri 2.0 eller senare.

Kända fel och brister

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map | Anläggning | GeoSuite | Easy Access | Trafiknät |

Uppdateringar i Novapoint Bas

Generellt

Rättat: Flera rättningar har gjorts för att undvika problem med ribbonmenyerna.

Rättat: En större uppdatering av Windows 10 ledde till att Novapoint slutade att fungera när en modell eller pärm skulle öppnas. Detta är nu åtgärdat.

Förbättrat: Ett test av Visual Styles görs så att Ribbonmenyerna blir korrekta i Windows 7 när användaren har stängt av Visual Styles

Import

Rättat: Import av dwg-filer som var skapade genom export till dwg i Microstation blev inte korrekt. Detta är nu åtgärdat.

 

Uppdateringar i Novapoint Väg

Linjekonstruktion

Förbättrat: I de situationer när linjeobjektet är raderer från quadrimodellen (men aktiviteten finns fortfarande) så försöker Linjekonstruktion att hämta linjedata om den hittar den i någon av de underliggande filerna

Förbättrat: Utritning av horisontalgeometri gick långsamt om linjen innehåll fler än 1000 element.

Rättat: I vissa fall visades inte alla illustrationsobjekt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se/np/release_notes/np200x/np200xfp7/start.txt · Last modified: 2019/02/13 08:16 by vn_se_heb