Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Novapoint 21 FP4b

  • Novapoint 21 fungerar tillsammans med AutoCAD 2017, 2018 och 2019
  • Vid användande av Quadriserver måste denna vara uppgraderad till version 3.0 eller senare
  • Modeller som är skapade i en tidigare version av Novapoint kommer att uppgraderas om de öppnas i Novapoint 21. Efter uppgraderingen kan modellen inte öppnas av tidigare versioner av Novapoint. Dock så skapas en backup av modellen innan själva konverteringsprocessen startar.
  • Användare med grafikkort från NVIDIA bör uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version för optimal prestanda och stabilitet

Släppt: 2019-07-03

Kända fel och brister

Hur modeller migreras från Novapoint 20 to 21

FAQ för uppdatering av modeller från Novapoint 20 to 21

Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Järnväg | Buller | Bro | Tunnel | VA/Kabel | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Anläggning | GeoSuite | Easy Access | Trafiknät |

Version 21.0x FP4b

Version 21.xx.FP4b
Updates in Novapoint Base
Share and Receive

FIXED: Validation of data to avoid interruption during share and receive.

Import

FIXED: Setting multiple alignments as reference alignments during GEN/DMI import was not correct.

Export

FIXED: General IFC export. Now it displays the correct decimal numbers for volume and Area 3D (was rounded).

IMPROVED: Road2IFC added some attributes for Deepblasting

IMPROVED: Rail2IFC added color and attributes to export similar to Road2IFC.

FIXED: LandXML export with Railway conversion file now sets the correct start chainage (staStart).

FIXED: Alignment to LandXML didn't get the correct decimal value for the start chainage (was rounded).

Version 21 FP4b

Updates in Novapoint Water and Sewer
Presentation - Long section

FIXED: Crash drawing WS Longsection in AutoCAD 2020 [TOM-2020].

Presentation - Cross section

FIXED: Cross-section drawing “Pipes and trench to road cross-section” > pipes and trenches not drawn in correct location/reference point [VIK-2401].

Reports

FIXED: Because of Windows clean Temp during Novapoint session, the temp config WsReport had unzip was partly deleted. Thus Error message was presented when trying to activate report.

User can also fix manually with “Reset User setting”, but only mark ” Delete Temporary data folder” [TOM-3071].

Configuration

FIXED: WS config new materials did not update to pipes/connectors tables. User had to close and open Configuration dialogue [TOM-3377].

Last modified: 2019/10/03 11:44 by vn_no_dso