Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x.FP1a

Uppdateringar i Novapoint Väg

Linjekonstruktion

FIXAT: Förslå inspänningar ändrade geometri för Linje-Linje kombinationer.

Borttaget/Förbättrat: Fråga om radie/längd när man läggar till nya element är borttaget som standard. Det går att sätta på funktionaliteten igen genom att gå in i Inställningsdialogen i Linjekonstruktion.

Skevningsberäkning

Fixat: Fel i skevningsberäkningen för vissa elementkombinationer

Beräkning av Vägmodell

Ändrat : För en kort tid sedan introducerades att vägmodellen inte sparas till quadrimodellen om tvärsektionerna inte kan beräknas korrekt. Denna funktionalitet är nu borttagen men kommer återintroduceras så fort som möjligt, dock med den skillnaden att användaren själv får besluta om en felaktig vägmodell ska sparas till quadrimodellen.

Rita horisontalgeometri

Fixat: Vissa stilar fungerade inte som de skulle.

Rita tvärsektioner

Fixat: Krasch när man valde bort titelfält

Objekt längs linje

Fixat: Krasch i enstaka situationer.

se/np/road/release_notes/np200x/np200xfp1a/start.txt · Last modified: 2016/10/21 07:06 by vn_se_heb