Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x.FP2

Uppdateringar i Novapoint Väg

Generellt

Nytt: Om det finns fel eller allvarliga fel i tvärsektionsberäkningen eller på konverteringsregeln (felkod -108) sparas inte resultatet till Quadri som standard. Det går att överstyra inställningen genom att kryssa i rutan “Ignorera fel”

Förbättrat: Värdering av när vägmodellen behöver beräknas om när man trycker på “Slutför”

Borttaget: Möjligheten att ta fram mängdrapporter på en del utav vägmodellen är borttaget då det gav felaktiga mängder i start- och slutsektion. Önskas mängder för en enbart en del av vägmodellen kan man ändra vägmodellens utsträckning istället.

Rättat: Vägmodellen slutade att fungera vid export av trådmodell för datorer med Windows 10. Det är nu rättat.

Rättat: Import av IND-filer med å,ä,ö i filsökvägen fungerar återigen som den ska

Linjekonstruktion

Rättat: Flera användare har haft problem med kombinationen Linjekonstruktion och Chaos Func. Detta är nu åtgärdat.

Nytt: Möjlighet att spara flera vertikalgeometrier som hjälplinjer direkt från aktiv profil. Det kompletterar dagens möjlighet med hjälplinjer från linjer/polylines.

Rättat: Förkortning av horisontalgeometrin kunde påverka vertikalgeometrin i slutet av linjen.

Rättat: Bågtypen “Lång” eller “Kort” blev i vissa tillfällen fel vid små radier när “Välj vinkelspekts”.

Rättat: Föreslå segmentering kunde bli fel när det var Linje-Linje kombinationer i geometrin

Förbättrat: Vid vissa tillfällen blev inte reservationen av linjer korrekt utfört i serverprojekt. En extra kontroll har lagts in och ett felmeddelande visas vid behov.

Rättat: Kopiera och offset av linje gav fel radier

Skevnings- och breddökningsberäkning

Rättat: Bruten stödremsa kunde ge fel beräkningsresultat

Rättat: Kriterier för meddelande om underskriden minimiradie er nu återigen korrekt

Ändra sektionering

Rättat: Funktionen gav dubbel angivelse för vilken utsträckning överbyggnaden är giltig

Vägytsbeskrivningen

Nytt: Möjligt att ange om avgränsning är bro, tunnel eller stödmur

Förbättrat: Om dubbla avbrott läggs in direkt efter varandra i vägytsbeskrivningen så plockas det ena bort automatiskt för att skapa ordning och reda.

Rättat: Rehabiliteringsfunktionen gav fel resultat när existerande vägkanter korsade ytor för kantsten

Borttaget: Kryssrutan för “Alltid spara resultat” i vägmodellens inställningar är borttagen och funktionen återfinns direkt på ribbonfliken för vägmodellen och heter numer “Ignorera fel”

Siktanalys

Rättat: Alla siktlinjer blev röda pga ett fel som styr resultatet.

Utritning till CAD

Förbättrat: Bättra anpassning av förhandsvisning för urvalet för längdprofilen.

Rättat: Vid väldigt tätat beräkningsintervall blev inte alltid tvärsektionen utritade

Rättat: Uppdatering av tvärsektioner klippte inte terräng och underytor på rätt sätt.

Rättat: Utritning av vägmodeller som innehöll externa modeller.

Nytt/Förbättrat/Rättat: Funktionen “Rita höjder” i “Rita vägmodell” har fått ny funktionalitet och är generellt förbättrat för att kunna ersätta dagens separata funktion “Rita plushöjder från Vägmodell”. Utritning med ByLayer och färg som angivits på lagret blir nu rätt.

se/np/road/release_notes/np200x/np200xfp2/start.txt · Last modified: 2016/12/21 09:29 by vn_se_heb