Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x FP3a

Uppdateringar i Novapoint Väg

Linjekonstruktion

Rättat/Förbättrat: Export till LandXML satte startsektion för vertikalgeometrin till 0 och kunde därför förbrylla användaren. Det kunde även potentiellt medföra problem vid inläsning i andra programvaror.

Rita horisontalgeometri

Rättat: I vissa situationer när flera sektionsnumreringsset längs med en linje skulle ritas ut kom inte alla med.

se/np/road/release_notes/np200x/np200xfp3a/start.txt · Last modified: 2017/05/10 07:48 by vn_se_heb