Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x.FP4

Uppdateringar i Novapoint Väg

Linjekonstruktion

Förbättrat: Export till LandXML gav fel värde för “startSta” för vertikalgeometri som förvirrade användaren. Resultatet var dock korrekt.

Förbättrat: Beskrivning och logik för läsning och jämförelse av referenslinje från ritning mot referenslinje i Quadrimodellen.

Rättat: Linjekonstruktion slutade att fungera om AutoCAD-funktionerna trim/extend användes.

Rättat: Alternativ kunde av misstag bli överskrivna om fel arbetsgång användes.

Djupsprängning

Rättat: Resultatet kom och gick i vissa modeller.

Rättat: Tvärfall på ytan för djupsprängning ändrades för brott i vissa modeller.

Rita Horisontalgeometri

Förbättrat: Ritas nu även ut med vertialgeometri.

Rättat: Alla element ritades inte ut som angivet enligt valt ritningsmanér.

Rita profil

Rättat: Första och sista sektionsnummer saknades

Rättat: Breddökning med dess värden ritades inte alltid ut

Körspårsanalys

Rättat: Programmen slutade att fungera när Rita körlinjer användes i Novapoint 20.05 tillsammans med AutoCAD 2017

3D-block längs linje

Rättat: Programmet slutade fungera om höjdvärden hämtades från Terränghöjd

Utsättningsdata

Nytt/Förbättrat: Ny funktionalitet för att förenkla ytan för inre bankslänt som fortsätter längs terräng fram till bankfot. I vissa tillfällen skapades det för många punkter vilket ledde till att inläsning till tredjepartsprogram och överföring till maskinstyring misslyckades.


OBS! Genom att slå på funktionaliteten fås varningar om att mängdberäkningen inte utförs.

Funktionaliteten styrs från Vägaktiviteten > Modell > Inställningar > Beräkna element i tvärsektioner > Stakeout > Simplify inner slope surface on terrain

TILOS

Rättat: Fel i exposrtrapporten till TILOS är nu åtgärdat.

se/np/road/release_notes/np200x/np200xfp4/start.txt · Last modified: 2017/08/23 12:38 by vn_se_heb