Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x.FP6

Uppdateringar i Novapoint Väg

Vägmodellen

Rättat: Problemet när djupsprängning gick över vägytan är fixat

Rättat: När avgränsning på både höger och vänster sida längs hela vägmodellens sträckning hamnade beräkningen i en oändlig loop då det inte fanns något att beräkna. En kontroll är nu införd för att detta inte ska kunna inträffa.

Utritning

Rättat: Linjeaktiviteter som var satta som illustrationsobjekt ritades inte alltid ut. Detta är nu åtgärdat.

Rättat: Funktionen “Rita flera längdprofiler” kunde sluta fungera i AutoCAD 2015/2016 om funktionen gjordes upprepade gånger efter varandra.

se/np/road/release_notes/np200x/np200xfp6/start.txt · Last modified: 2018/01/13 20:35 by vn_se_heb