Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x.FP6d

Uppdateringar i Novapoint Väg

Linjekonstruktion

Rättat: I Novapoint 20.xx Fp6b introducerades ett fel som gjorde att linjen inte raderades när “Välj linje” valdes i Linjekonstruktion

Tvärsektionsvisaren

Rättat: Illustrationsobjekt med symbol visas nu åter korrekt.

Rita tvärsektioner

Rättat: Illustrationsobjekt i vägmodellen ritas nu ut med PLOT aktivt så att dessa även syns vid utskrift till pdf

se/np/road/release_notes/np200x/np200xfp6d/start.txt · Last modified: 2018/06/26 13:32 by vn_se_heb