Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Version 21.0x FP1

Uppdateringar i Novapoint Väg

Vägmodellsaktivitet

NYTT: Under Inställningar går det nu på ett enkelt sätt att påverka resultatobjekten. Ändra status, projekterat/befintligt, och lägg till generella attribut.

NYTT: Prioritering av beräkningsunderlag kan göras under aktivitetens Inställningar

3D-resultat

FÖRBÄTTRAT: Linjer för utsättningsdata är generellt förbättrat

FÖRBÄTTRAT: Olika linjenamn för utsättningsdata för släntkil och ut till ytterkant av modellen beroende på om det är inre eller yttre kant.

Tvärsektionsvisaren

FÖRBÄTTRAT: Ev felmeddelanden från tvärsektionsberäkningen visas som text på berörda sektioner

FÖRBÄTTRAT: Meddelande om sektion kommer från beräkningsintervall, mellanliggande sektioner eller ändringar i tabeller.

Vägytor

NYTT: Vid kopiering av vägytebeskrivning tas även definierad avgränsningslinje med.

FÖRÄNDRAT: Spara ytkant som linje är borttaget för “Avgränsningar”

Överbyggnad

FÖRBÄTTRAT: Scrollbaren nederst i fönstret för överbyggnadsbeskrivning är borttagen för att alla flikar ska synas bättre

FÖRBÄTTRAT: Ändringar av fönstrets storlek sparas till nästa gång fönstret öppnas

FÖRBÄTTRAT: Avgränsningslinjer som inte har unika namn längre än 24 tecken hanteras nu korrekt och visas också med fullt namn.

FÖRBÄTTRAT: Överbyggnadsbeskrivning för ett lager kan kopieras och klistras in tvärs överbyggnadstyper vid högerklick. Tar också med avtrappning.

RÄTTAT: Kopiera överbyggnadsbeskrivning av yta till andra sidan fungerade inte alltid korrekt. Detta är åtgärdat.

Avancerad överbyggnad

RÄTTAT: När metod för lutning ändrades från metod 3 till metod 1 kunde listan hänga sig och man var tvungen att välja annan metod innan metod 1 kunde väljas. Detta är nu åtgärdat.

RÄTTAT: Om en djupsprängning saknar beskrivning för avslutade yta fås nu en varning om detta på samma sätt som för t ex avslutande yta för terrassbeskrivningen.

Terrängmodellering

RÄTTAT: Det är nu möjligt att redigera startpunkt från avgränsningslinje utan att den först måste raderas.

Underbyggnad

RÄTTAT: Knappen “Verkställ” fungerade inte vid alla tillfällen. Detta är nu åtgärdat.

Rita planpresentation

RÄTTAT: Nivåkurvor hänger nu ihop mellan objekt

RÄTTAT: Utritning av nivåkurvor kunde bli förskjuten på några ytor så att de blev ritade 1 cm över eller under där de skulle ritas. OBS! Värden på kurvorna var också förskjutna

RÄTTAT: “Väg och järnväg till DWG” är uppdaterad med de nya objekten för väg/järnvägsmodell

Last modified: 2019/10/04 09:17 by vn_no_dso