Trimble
PDF-export RSS – Senaste Nytt


Version 21.0x FP2

Uppdateringar i Novapoint Väg

Presentationsinställningar för Novapoint Väg

Nytt: Det har tillkommit nya render handlers för att förbättra möjligheten att göra ritningslika presentation i Novapoint Bas. Dessa render handlers kan rita ut allt och konfigureras som man kan på AutoCAD-sidan av Novapoint Väg

  • AlignmentPointInfo sätter ut information längs en referenslinje baserat på intervall eller keypoints
  • AlignmentSegmentInfo sätter ut information som har med de olika typerna av linjesegment som finns i Novapoint Väg
  • SurfaceCrossSlopeAndWidthInfo ritar ut information som ligger vinkelrätt mot referenslinjen, så som släntmarkeringar och bredd och lutning för ytor

Linjekonstruktion

Förbättrat: Vid borttagning av linjeobjekt i 2D/3D-visning hämtas linjegeometridata från aktiviteten

Rättat: Borttagning av hjälplinje i vertikalläget kunde leda till att programmet slutade fungera. Det är nu åtgärdat

Rättat: Funktionen “Sätt fastpunkter från resultat” gav ibland ett felaktigt resultat

Vägmodellsaktiviteter

Rättat: Uppgradering av en vägmodell från tidigare versioner av Novapoint kunde misslyckas

Rättat: I vissa lägen gick det inte att arbeta vidare med en uppgraderad vägmodell

Beräkna modell

Förbättrat: Beräkningshastigheten har ökat i jämförelse med tidigare version av Novapoint 21

Rättat: Urgrävning kom inte med i resultatet om inte släntkilar använts. Urgrävningsfunktionen kunde också leda till att programmet slutade fungera

Förbättrat: Färre antal felmeddelanden om delning av yta vid beräkning.

Överbyggnad

Rättat: “Sluta” på en överbyggnadsbeskrivning togs inte med korrekt för vägmodeller skapade i Novapoint 20 och som sedan uppgraderades i Novapoint 21

Förbättrat: Överbyggnadnslager “Bärlager 3” och “Förstärkningslager 3” ärver nödvändig information från lager som ligger ovanför för att användaren ska slippa att sätta alla celler till 0,00

Tvärsektionsvisaren

Rättat: Symboler på linjer från angivna illustrationsobjekt saknades

Mängder/Export

Mängdrapport i Excel

Rättat: För modeller med små radier lästes mängderna flera gånger och summeringen blev därför felaktigt

Mängdrapport i Excel till TILOS

Rättat: Det gick inte att ta ut rapporten alls. Det är nu åtgärdat

Vägmodell DMI/DMR till tredjepartprogram

Nytt: Den 9 oktober 2018 släpptes en uppdatering för Gemini med stöd för nya exportformatet DMI/DMR som Novapoint Väg använder

LandXML med topologi

Förändrat: Dialogen för utsättningsdata som har tagits bort från Vägmodellsaktiviteten har inte haft något alternativ i Novapoint 21. Exporten kan nu göras i Novapoint Bas.

IFC

Förbättrat: Konverteringsregel för export till IFC är nu uppdaterad med många av de attribut som lagras på vägobjekten i Novapoint. En COMMON property för färg är tillagd

Rita horisontalgeometri

Rättat: Utritning av linjer i plan kunde gå trögt för projekt som låg på filserver

Rita vägmodell

Rättat: Programmet kunde i vissa situationer sluta fungera om släntmarkeringar skulle ritas ut

Rättat: Problem med inläsning av mallfiler (*.ModelDwgCfg) är åtgärdat

Rättat: Höjder för referenslinjen ritades inte ut

Rita tvärsektioner

Rättat: Mängder och skrafferingar är nu åter på plats på utritade tvärsektionerna om valet är ikryssat.

Last modified: 2019/10/04 09:22 by vn_no_dso