Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Väg

RoadNovapoint Väg Prof är ett modellbaserat program för projekering av vägar, motorvägar och gator. Programmet innehåller verktyg för siktkontroll, korsningsutformning, körspårsanalys och design av cirkulationsplatser. Programmet har kompletta funktioner för linjeberäkning, utformning, mängdberäkning, ritningsframställning, visualisering och utsättningsdata.

Mer information finns på Novapoints hemsida

Dokumentation

se/np/road/start.txt · Last modified: 2012/09/26 08:14 by admin