Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x FP2

Uppdateringer i Novapoint Vägmärken

Förbättrat: Referenslinjer kan nu använda olika positionsnummer

Förbättrat: 3D-skyltar - Det går nu att välja flera referenslinjer vid utritning

Förbättrat: 3D-skyltar - Alla 3D-block för fundament är uppdaterade men UNION på solider

Rättat: 3D-skyltar - Infört kontroll på att det finns en aktivitet vald

Rättat: 3D-skyltar - Blocknamn för fundament var tomt

Rättat: 3D-skyltar - z-värden blev inte alltid uppdaterade när man bad om nya värden

se/np/road_sign/release_notes/np200xfp2/start.txt · Last modified: 2016/12/21 09:40 by vn_se_heb