Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Terräng

Novapoint Terräng är en modul för att projektera markarbeten så som massförflyttningar och schaktarbeten. Programet kan användas vid alla typer av markprojekt så som industriområden, bostadsomrpden, sportanläggningar, dagbrott. Tillsammans med Novapoint Bas får du generella kart- och ritningsverktyg samt terrängmodellshantering.

Mer information på Novapoints hemsidaDocumentation

se/np/terrain/start.txt · Last modified: 2017/01/06 13:44 by vn_no_aew