Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0xfp2

Uppdateringar i Trafiknät

 • Leverans till ANDA - iteration 2.
 • Produkten är inte redo för produktion, men kan testas mot krav och testfall som hör till leveransen.
 • Allmänna UI-förbättringar, främst harmonisering av terminologin och tooltips
 • Stöd för engelska och norska
 • Geometriverktyget
  • Lagt till stöd för insättning och borttagning av punkt vid redigering av geometri.
  • Lagt till möjligheten att stänga linjer / polygoner
 • Skapa nätelement-verktyget
  • Förbättrad funktion som konverterar linjeberäkningar (alignments) till punktsträngar
   • Möjlighet för att lägga till tangeringspunkt, i både horisontal- och vertikalkurvatur
   • Densitet av punkter på bågar och spiraler kan nu optimeras genom att specificera pilhöjdsvärde
se/np/transport_networks/release_notes/np200xfp2/start.txt · Last modified: 2017/08/17 13:31 by vn_se_dsa