Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.00 FP2

Uppdatering i Novapoint Tunnel

Rättat: Fel som medförde att 3D-utritning blev fel vid vissa tillfället

Rättat: Fel som gjorde att visning av LAndXML-fil inte alltid blev korrekt är nu åtgärdat

se/np/tunnel/release_notes/np200xfp2/start.txt · Last modified: 2016/12/20 13:15 by vn_se_heb