Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Novapoint Tunnel

Tunnel DesignNovapoint Tunnel är en modul för detaljerad modellering av tunnlar. Tunneln kopplas mot en Novapoint vägmodell och uppdateras automatiskt när vägmodellen ändras. Novapoint Tunnel stödjer direkt kommunikation med olika styrsystem för borriggar. Denna del av modulen är utvecklad av Bever Control. I modulen ingår funktioner för generering av plan-, och profilritningar samt tvärsektioner. Novapoint Tunnel stödjer import av skannerdata och 3D-visualisering av den projekterade tunneln tillsammans med den skannade tunnelytan.

se/np/tunnel/start.txt · Last modified: 2015/08/11 12:09 by vn_se_heb