Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.00 FP2

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Konfiguration

Nytt: Möjlighet att lägga till stalp i brunnar. Detta görs för respektive kopplingsmaterial.

Nytt: Möjlighet att lägga till sandfång i brunnar. Djupet på sandfånget anges för respektive kopplingsmaterial. OBS! För att tilldela en brunnstyp ett sandfång krävs att man bockar i rutan “Sandfång” för önskad brunnstyp.

Presentation - Längdprofil

Nytt: Dela upp en längdprofil och sätt olika höjdaxlar. Användbart vid långa sträckor och stora nivåskillnader

Konstruktion

Nytt: Låsa brunnshöjd. Brunnen blir rödmarkerad och kan inte flyttas i höjdled.

Nytt: Visa avvinkling i brytpunkter i både plan och profil

Nytt: Möjlighet att styra om ledningar ska gå till brunnskant eller till centrum brunn. Som standard går ledningarna fortfarande till centrum av brunnen. Görs ändring så att ledning klipps vid brunnskant behålls båda vattangångarn. Ledningarna blir då kortare vilket resulterar i en lutningsförändring.

Nytt: Justera schaktbotten relativt lägsta ledning för flera ledningssträckor på samma gång

Nytt: Ny knapp för att styra om brunnar ska följa med noder vid flytt av noder i plan.

Nytt: Fliken “Kopplade ledningar” som finns för respektive brunn innehåller nu information om vilka ledningar, inklusive materia och lutning, som är kopplade till brunnen. Det framgår även vilken brunn som är föregående och nästa.

Nytt: Verktyg för att uppdatera konverteringsregel. Speciellt användbart vid uppgradering av modell skapad i Novapoint 19.30/19.35

Nytt: i beräkningsdialogen går det nu att filtrera fram och beräkna endast ändrade ledningssträckor. Kan spara mycket beräkningstid då man slipper ta med sträckor i beräkning som inte ändrats.

Export

Ändrat: Förbättrad LandXML-export av VA-modellen

se/np/water_sewer/release_notes/np200xfp2/start.txt · Last modified: 2016/12/16 13:55 by vn_se_heb