Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x FP4

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Utsättningsdata

Förbättrat: I dialogen för export till DWG är det nu möjligt att välja vilka referenslinjer och/eller punkter från modellen som ska ritas ut. Referanslinjen är som standardsatt till aktiv

se/np/water_sewer/release_notes/np200xfp4/start.txt · Last modified: 2017/08/23 12:39 by vn_se_heb