Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x/20.10 FP6

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Bas

Förbättrat: I visningsstilen Default visas nu brunnsnamn. Det vertikala avståndet från brunnens referenspunkt till textplacering kan ändras i Ritningsregeleditorn. Brunnens referenspunkt är insida botten.

Nytt: Ledningarnas färg i AutoCAD sparas som generell egenskap på ledningsobjekten i quadrimodellen. Det gör det möjligt att få exakt färgåtergivning i modellen samt vid skapade av dwg-filer från Novapoint Bas.

Konstruktion

Förbättrat: Funktionen “Ändra flera egenskaper” för kopplingar kan nu även ändra total höjd

Förbättrat: Funktionen “Byta ut geometri” för ledningar är förbättrad så att den tar hänsyn till höjder om en en 3D-polyline används som underlag.

Nytt: Det går nu att beräkna en ledningssträcka utan att skapa ledningsgrav. Särskilt användbart när befintliga ledningarna ska modelleras upp eller vid projektering av schaktfri ledningsförläggning

Konfiguration

Nytt: Nya nätverkstyper är tillagda; Fjärrvärme, Fjärrkyla, Gas och Avfall

se/np/water_sewer/release_notes/np200xfp6/start.txt · Last modified: 2018/01/13 20:35 by vn_se_heb