Trimble
PDF Export RSS - Latest News


Version 20.0x/20.10 FP6d

Uppdateringar i Novapoint VA|Kabel

Beräkna ledningssträcka

Rättat: Felmeddelande vid beräkning när vertikalgeometri saknades för en sträcka. Efter uppdatering till FP6d, öppna VA Konstruktion och välj “Spara” eller “OK/Rita ut”. Beräkna sedan om tvärsektionerna.

se/np/water_sewer/release_notes/np200xfp6d/start.txt · Last modified: 2018/06/26 13:38 by vn_se_heb